آدرس دبیرخانه دایرکتوری:

تهران، صادقیه، خیابان شهید گلاب، خیابان شهید چوب تراش، نبش بن بست توحید، پلاک ۱۰ واحد ۲

تلفن های تماس:

۴۴۳۷۲۱۸۰-۴۴۳۷۲۰۹۶

فکس: 

۴۴۲۶۹۷۷۸

ایمیل:      irexportdir@gmail.com